Het verwerven van de nodige grond: onteigeningsprocedures