De auto na 1945: Verklaring voor de mobiliteitsexplosie