Fileproblematiek

Van Techniek in Nederland

Ga naar: navigatie, zoek

Een file is een rij langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Rijkswaterstaat hanteert voor de verkeersinformatie de definitie dat een file een verzamelbegrip is van drie soorten stagnerend verkeer:

  • langzaam rijdend verkeer: verkeer dat over ten minste 2 kilometer nergens harder rijdt dan 50 km/u, maar doorgaans wel sneller dan 25 km/u;
  • stilstaand verkeer: verkeer dat over ten minste 2 kilometer vrijwel overal minder dan 25 km/u rijdt;
  • langzaam rijdend tot stilstaand verkeer: langzaam rijdend verkeer over veelal wat grotere lengte met hierin op sommige stukken stilstaand verkeer.


De definitie van een file of congestie is niet eenduidig. In de perceptie van weggebruikers is soms al sprake van filevorming als de doorstroming wordt bemoeilijkt. Binnen Rijkswaterstaat behalve bovenstaande ook andere definities gehanteerd. Zo is de definitie van een file die voor de dynamische route informatie panelen (DRIP) wordt gebruikt anders en ook die voor bijvoorbeeld statistische gegevens wijkt af.


Het Nederlandse wegennet is gedeeltelijk voorzien van een dynamisch geleidingssysteem met variabele snelheidsadviezen en rijstrookafsluitingen of -toevoegingen die worden getoond op matrixborden boven de weg.
De file is een verschijnsel dat reeds in de jaren vijftig is ontstaan. Vooral het recreatieve verkeer zorgde in die tijd voor sterke pieken in het vervoersaanbod. Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren alsook tijdens warme zomerweekeinden ontstonden er lange files.

De file als vrijetijdsverschijnsel leek aanvankelijk te verdwijnen door de aanleg van nieuwe wegen, maar in de loop van de jaren zeventig zou de wegenbouw uiteindelijk de strijd met de mobiliteitsgroei definitief verliezen en het geheel voorkomen van files blijkt tot dusver een utopie. Wel kunnen de gevolgen, omvang en aantal files worden beperkt. Mogelijkheden om het fileprobleem te verminderen kan deels door het wegnemen van de oorzaken, dus:

  • vermindering van het verkeersaanbod;
  • vergroting van de doorvoercapaciteit van de weg;
  • vergroting van de opnamecapaciteit van de bestemmingen;
  • wegnemen van verstoringen in de doorstroming;
  • wegnemen van verstoringen in de aandacht van bestuurders.


Externe verwijzingen

De website van Rijkswaterstaat

De filestatistieken van de Verkeersinformatiedienst

Artikel uit het NRC-handelsblad over het bestrijden van files