Noten TIN19-1-H2

Van Techniek in Nederland

Ga naar: navigatie, zoek


Hoofdstuk 2 Titel

 • [1] Zie bijvoorbeeld J. Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 1600-1910 (Wageningen 1987), 604 e.v.
 • [2] Vgl. E. Boserup, Population and Technology (Oxford 1981), hoofdstukken 8 tot 10.
 • [3] B.H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa 500-1850 (Utrecht/Antwerpen 1960), 267-309.
 • [4] Slicher van Bath, Agrarische geschiedenis, 267.
 • [5] Vgl. bijvoorbeeld de snelle uitbreiding van de tabaksteelt in Nederland: H.K. Roessingh, Inlandse tabak (Wageningen 1976), 186-245.
 • [6] Zie voor deze beweging J.M.G. van der Poel, Heren en boeren (Wageningen 1949), 5-57.
 • [7] Ibidem.
 • [8] Vgl. P.J. Bouman, 'Landbouworganisaties', in: Z.W. Sneller (red.), Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940 (Groningen 1943).
 • [9] Vgl. J.L. van Zanden (red.), 'Den zedelijken en materiëlen toestand der arbeidende bevolking ten platten lande', in: Historia Agriculturae 21 (1990), 11-14.
 • [10] J.M.G. van der Poel en R.J.C. Wessels, De verslagen van het Nederlandsch Landhuishoudkundig Congres 1846-1953 (z.pl. 1953), 13.
 • [11] J.L. Zanden, De economische ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de negentiende eeuw 1800-1914 (Wageningen 1985), 377.
 • [12] J.M.G. van der Poel, Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland (Wageningen 1967), 199 e.v.
 • [13] Zie de paragraaf over de introductie van de stoomploeg.
 • [14] Th. van Tijn, 'Het sociale leven in Nederland', in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, 13 (Bussum 1978), 314.
 • [15] Van der Poel, Honderd jaar, 201-202.
 • [16] H.A.M. Snelders, 'Landbouw en scheikunde in Nederland in de voor-Wageningse periode (1800-1876)', in: AAG Bijdragen, 24 (1984), 59-104.
 • [17] Van der Poel, Honderd jaar, 190.
 • [18] Vgl. de gegevens over ledenaantallen in de Landbouwverslagen, 1883-1885.
 • [19] Y. Hayami and V.W. Ruttan, Agricultural development. An international perspective (Baltimore 1985).
 • [20] Van Zanden, Economische ontwikkeling, 233-234, 252-253.
 • [21] E. Mulder, De guano (Utrecht 1855), 9-10.
 • [22] Ibidem, 10-11.
 • [23] Landbouwverslag 1843, 166-167, 186-190.
 • [24] Ibidem, 168.
 • [25] J.M.G. van der Poel, Van Brakell, 17.
 • [26] H.C. van Hall, 'Proefneming met guano', in: Tijdschrift ter bevordering van nijverheid, (1844), 450-2.
 • [27] Landbouwverslag 1844, 115-6.
 • [28] Ibidem, 116.
 • [29] Ibidem.
 • [30] Landbouwverslag 1851, 14.
 • [31] Landbouwverslag 1854, 5.
 • [32] Landbouwverslag 1865, 118.
 • [33] Van Zanden, Economische ontwikkeling, 374.
 • [34] Zie het verslag in de Algemeene landhuishoudelijke Courant, II, 1848, no. 9.
 • [35] Van Hall, 'Proefneming', 452.
 • [36] Landbouwverslag 1843, 189.
 • [37] Ibidem.
 • [38] Snelders, 'Landbouw', 83, 89; Mulder, Guano, 73.
 • [39] Landbouwcourant 1851, 283.
 • [40] Van Zanden, Economische ontwikkeling, 192, 253.
 • [41] Landbouwverslag 1843, 1844.
 • [42] Van Zanden, Economische ontwikkeling, 192.
 • [43] Landbouwverslag 1854, 45.
 • [44] Keuning, De Groninger veenkoloniën (Amsterdam 1933), 112-3.
 • [45] Uitkomsten van het onderzoek naar den toestand van den landbouw in Nederland ('s-Gravenhage 1890), I, Barneveld 18.
 • [46] Van Zanden, Economische ontwikkeling, 261.
 • [47] Thompson, 'Agricultural revolution'.
 • [48] Berekeningen gebaseerd op Van Zanden, Economische ontwikkeling, 86, 111.
 • [49] Deze paragraaf is, tenzij anders wordt aangegeven, gebaseerd op Van der Poel, Honderd jaar, 125-130.
 • [50] Landbouwcourant 1851, 73.
 • [51] Ibidem, 112.
 • [52] Ibidem, 73, 112.
 • [53] P. Heidema en E. Dijkema, 'Beschrijving van den landbouw in het district Hunsego, provincie Groningen', in: G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel, Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw (Wageningen 1979) I, 511.
 • [54] Van der Poel, Honderd jaar, 130.
 • [55] Landbouwverslag 1865, 115.
 • [56] C.J. Geertsema, 'Beschrijving van den landbouw in de disctricten Oldambt, Westerwolde en Fivelgo in de provincie Groningen', in: G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel, Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw (Wageningen 1979) I, 96.
 • [57] Ibidem, 258-259.
 • [58] Landbouwverslag 1865, 121.
 • [59] Landbouwverslag, 106.
 • [60] H.M. Hartog, 'Landhuishoudkundige beschrijving der Geldersche Vallei, gelegen in de provinciën Gelderland en Utrecht', in: G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel, Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw (Wageningen 1979) II, 104.
 • [61] Van der Poel, Honderd jaar, 141-142.
 • [62] H.C. van Hall, 'Schets van den landbouw in Nieuw-Scheemda', in: G.H. Kocks en J.M.G. van der Poel, Landbouwkundige beschrijvingen uit de negentiende eeuw (Wageningen 1979) I, 490.
 • [63] W.J.D. van Iterson, Schets van de landhuishouding der Meijerij ('s- Hertogenbosch 1868), 141.
 • [64] Ook deze paragraaf is grotendeels gebaseerd op het standaardwerk van Van der Poel, Honderd jaar, 142-148.
 • [65] G.J. van den Bosch, Verslag aan de Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging, over de stoomcultuur in Engeland en hare toepassing in Nederland (z.pl. 1861).
 • [66] Ibidem, 32.
 • [67] Ibidem, 35-57.
 • [68] Vgl. de opgaven over de grootte van de landbouwbedrijven in Landbouwverslag 1883.
 • [69] Van der Poel, Honderd jaar, 179-182.
 • [70] Van den Bosch, Verslag, 65.
 • [71] Ibidem, 64.
 • [72] Van der Poel, Honderd jaar, 147.
 • [73] Ibidem, 148.
 • [74] Van der Poel, Honderd jaar, 139 e.v.
 • [75] Vgl. Van Zanden, Economische ontwikkeling, 133, 246 e.v.
 • [76] Ibidem, 139.