Noten TIN20-3-H10

Van Techniek in Nederland

Ga naar: navigatie, zoek


Hoofdstuk 10 Titel

 • [1] Jan de Vries en Ad van der Woude, Nederland 1800-1915. De eerste ronde van moderne economische groei. Amsterdam 1995.
 • [2] E. Bloemen, J. Kok en J.L. van Zanden, De top 100 van industriële bedrijven in Nederland 1913-1990 (Den Haag 1993); D. Jacobs e.a., De economische kracht van Nederland. Een toepassing van Porters benadering van de concurrentiekracht van landen. (Den Haag 1990) 86-119; J.C.M. Schogt en W.J. Beek, De toekomst van onze voedingsmiddelenindustrie (Amsterdam en Brussel 1985).
 • [3] Voedingsmiddelenjaarboek 1998, Houten 1998 (Keesing Noordervliet BV), 11-48.
 • [4] Infotitel Biologische Landbouw, Uitgave van ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, (Den Haag 1999; Een eerlijke kijk op biologische voeding, Consumentenbond (Utrecht en Antwerpen 1999); Hielke van der Meulen, Traditionele streekrecepten. Gastronomisch erfgoed van Nederland (Doetinchem 1998).
 • [5] A.C.M.Louwes en W.J.Gerritsen, Landbouwuniversiteit bereidt zich voor op de toekomst, Voeding 58 (1997) 10, 13-16; Connie Engelberts, Het ‘pluis’ van de wetenschapper. Interview met Martijn Katan, Voeding Nu 1 (1999) 4, 13-16; informatie ook ontleend aan interview met WCFS-directeur Jo Hautvast op 4-1-2000 door Anneke van Otterloo.
 • [6] Door menselijke organisaties en technieken is de natuur vergaand beheerst, hetgeen nieuwe afhankelijkheden heeft geschapen, zie J.Goudsblom, Het regime van de tijd, (Amsterdam 1997), 212-214, E. Zahb, Leven met de welvaart. Een sociologische beschouwing (Amsterdam 1962) 92-99.
 • [7] Patroon verwijst naar de regelmaat van (gezamenlijk gedeeld) tafelgedrag van huishoudens, ingebed in regio’s, religies, klassen en naties.
 • [8] E.M. de Wolf, 'Hoe meer maaltijden, hoe gezonder?', Voeding 56 (1995) 7/8, 24-26; A.Stafleu, M.Kuilman, 'Een trend met positieve en negatieve gezondheidsaspecten', Voeding 59 (1998) 7/8, 19-23; A.Stafleu, M. Kuilman, J.H. den Breeijen, 'Consumptie van tussendoortjes: op vele punten verschiIlen', Voeding 59 (1998) 19-22.
 • [9] ‘Biotechnologie is het gebruik van levende cellen of onderdelen daarvan voor de produktie van stoffen op technische schaal’, Karel van Dam, ‘Wat is biotechnologie?’, R.van Dam-Mieras (red.), Eten en weten. Moderne biotechnologie en voedselproductie (Heerlen 1991) 13.
 • [10] E.J. Kok, M.Y. Noordam, H.P.J.M. Notebom, Marktintroductie van genetisch gemodificeerde voedingsmiddelen, Voeding 57 (1996) 7/8, 20-23.
 • [11] Th.Ockhuizen, Verandering in het conceptuele denken over voedsel en voeding, Voeding 55 (1994) 1, 8-10.
 • [12] het maken van natuuridentieke aromastoffen is zo kostbaar, dat Quest overschakelt op ‘biogenese’, dat wil zeggen het imitatie van het natuurlijke produktieproces met behulpvan enzymen of complete micro-organismen, zie: J.van Kasteren, 'Biotechnologie steeds belangrijker voor Quest International', Voeding 55 (1994) 5-8.
 • [13] A.J.van Ooyen, Biotechnologie en voeding, in: A.P.den Hartog, A.van der Heijden e.a., Nieuwe voedingsmiddelen. Biotechnologie, novel en functional foods, (Utrecht 1994), 29-37.
 • [14] Oskar de Kuijer, Leo Jansen e.a. (red.), DTO Sleutel Voeden. Spectrum van een duurzame voedselvoorziening. Rapport van het Interdepartementaal Onderzoeksprogramma Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) (Den Haag 1997).
 • [15] J.F.van Wijnen, Gemanipuleerd voedsel, Vrij Nederland, 19 juni 1999.
 • [16] Eten zonder ‘gentech’ is nu al verleden tijd., Het Parool, 3-11-1998; Greenpeace Magazine, 22e jrg. 2000, 29., benadrukt de nadelen voor de soortendiversiteit door ‘genetische vervuiling’.
 • [17] Connie Engelberts, Interview Cees van Woerkum, ‘Symboliek is belangrijker dan argumenten’, Voeding Nu 1 (1999) 2, 15-20, aldaar 18-19.
 • [18] E.Wermuth, C. Kromhout, J.Ph. van der Zwaluw, Genetisch gemodificeerde sojaboon in aantocht, Voeding 57 (1996) 9, no. 9, 6-10.
 • [19] W.J.Gerritsen, Betrokkenheid bij productie van voedsel continu in kaart gebracht, Voeding 59 (1998)1/2, 8-10.
 • [20] Trouw, 24 mei 2000, 7.
 • [21] Het onderstaande is deels gebaseerd op H. van den Belt, H.te Mollder, N. Aarts., Functional foods. Van dilemma naar beleid (Wageningen 1999); G.J.Schaafsma, Een nieuwe voedingsfilosofie: functional foods, A.P. den Hartog, A. v.d. Heijden e.a., Nieuwe Voedingsmiddelen (Utrecht 1994) en diverse artikelen over het onderwerp in Voeding, 1994-1999.
 • [22] Zie Special Klinische Voeding, Voeding 57 (1996); Cora Jonkers, Fred Prins en Hans Sauerein, ‘Optimale Voeding als concept ontwikkeld’, Voeding Nu 2 (2000) 1, 15-18; Europese consensus over dieetvoeding voor medisch gebruik kwam uiteindelijk tot stand door de Richtlijn 1999//21/EG, Koninklijke Numico, Eén Europese wetgeving medische dieetvoeding, Voeding Nu 1 (1999) 10, 26-30.
 • [23] H. van den Belt e.a., Functional foods (1999), 65-85.
 • [24] Over hygiëne, vgl. ‘Voedselveiligheid in de keten’, symposium op 20 juni 2000, georganiseerd door de Keuringsdienst van Waren en het vakblad Voedingsmiddelentechnologie.