Techniek in Nederland:Info

Van Techniek in Nederland

Versie door NCAD (Overleg | bijdragen) op 19 jan 2009 om 22:20
(wijz) ←Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie→ (wijz)
Ga naar: navigatie, zoek
Techniek in Nederland in de 20e eeuw
Techniek in Nederland in de Twintigste Eeuw (TIN-20) bestaat uit veertien thematische onderzoeksclusters waarin grote technische systemen centraal staan. De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in zeven boeken.


Het in 1995 gestarte TIN-20 programma heeft op een toegankelijke wijze inzichtelijk gemaakt hoe maatschappelijke en technische ontwikkelingsprocessen met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Vanuit het perspectief van deze wisselwerking is de twintigste-eeuwse geschiedenis van Nederland opnieuw geschreven. In de eerste zes delen van de serie is de geschiedenis van een groot aantal deelterreinen neergezet: waterstaat, kantoor en informatietechnologie (deel I), delfstoffen, energie en chemie (deel II), landbouw en voeding (deel III), huishoudtechnologie en medische techniek (deel IV), transport en communicatie (deel V), stad, bouw en industriële productie (deel VI).


In het zevende en afsluitende deel - uitgekomen in november 2003 - ligt het accent op het vanuit negen specifieke thema's zichtbaar maken van de manier waarop techniek de Nederlandse geschiedenis heeft gevormd. Aan bod komen onder meer de materiële eenwording van Nederland, de rol van de ingenieurs in de vorming van de interventiestaat, de opkomst van de consumptiesamenleving en van een nieuwe kennissamenleving.


Het TIN-20 programma is het resultaat van een unieke samenwerking tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven. Tientallen onderzoekers uit verschillende wetenschapsgebieden, negen universiteiten, NWO, diverse overheidsinstellingen waaronder het Ministerie van Economische Zaken, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties hebben het programma mogelijk gemaakt. Naast de serie overzichtswerken, waarvan het eerste deel in 1998 verscheen, resulteerde het TIN-20 programma in proefschriften, (populair) wetenschappelijke boeken, onderwijsmateriaal, artikelen in verschillende nationale en internationale tijdschriften en een tentoonstelling. Het hele programma werd uitgevoerd onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek (SHT), die in 1988 werd opgericht op initiatief van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs om de historische betekenis van techniek meer onder de aandacht te brengen.


Verspreiding van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt. Als eerste initiatief op dit terrein is de serie in boekvorm in 2003 beschikbaar gesteld aan de scholen voor het voortgezet onderwijs, mede mogelijk gemaakt door een aantal in Jet-Net (Jongeren en Technologie Netwerk Nederland) samenwerkende multinationals. Het doel is jongeren meer inzicht te geven in de betekenis van techniek voor de Nederlandse samenleving.


Om het gebruik van de serie boeken door de scholieren te stimuleren heeft de SHT het idee opgevat de literatuur ook digitaal aan te bieden, via het internet. De SHT heeft contact gezocht met Scholengemeenschap Spieringshoek te Schiedam en het European Centre for Mobility Documentation (ECMD) om een pilot op te zetten waarmee het onderwijs kan experimenteren. April 2006 is het project van start gegaan en het resultaat is deze webapplicatie, die in augustus is gelanceerd en waarin een deel van de transportgeschiedenis (deel V) digitaal toegankelijk is gemaakt.


Projectcoördinatie

Stichting Historie der Techniek

Prof.dr.ir. H.W. Lintsen


Campus TU/e, IPO-2.23

Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

T 040-2472043

E h.w.lintsen@tm.tue.nl